Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
                             www: www.sp110.info


        Szkoła Podstawowa Nr 110

     im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej


_____________________________________________

       ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź

           tel. 42 646-31-40
           e-mail: spnr110@gazeta.pl
_____________________________________________
 
      NIP: 729-11-29-959          REGON: 000210980
_____________________________________________

konto bankowe
Genin Noble Bank 90 1560 0013 2026 0025 1040 0001


odpowiada: Sławomir Ruciński

wytworzył: Dorota Otocka

wprowadził: administrator

data: 10-05-2012

data: 10-05-2012

data: 11-05-2012Rejestr zmian strony